İHALE DUYURUSU

Berlin Başkonsolosluğu 24.08.2020D U Y U R U

Başkonsolosluğumuz kançılarya binasının konsolosluk bölümüne fotokopi, fotoğraf (fotokabin), yiyecek/içecek makineleri kurularak 4 (dört) yıl süreyle işletilmesi için teklif alınacaktır.

İhaleyi kazanan firmanın/şahsın mesai günlerinde saat 08:30 ila 16:00 arasında binada cihazlardan sorumlu olacak yeterli sayıda personel bulundurması ve en az 1 adet fotokopi makinası, en az1 adet soğuk içecek/yiyecek (“Snack”) makinası ve en az 2 adet sıcak içecek makinası ile aşağıda teknik özellikleri belirtilen en az 1 adet fotokabin kurulması gerekmektedir:

- İki değişik ebatta toplam 6 adet biyometrik fotoğrafı ( pasaport ve kimlik için 1 adet 5 x 6 cm; Mavi Kart için 2 adet 2,5 x 3,5 cm, noter, askerlik vs. gibi çeşitli işlemler için 2 adet vesikalık) tek bir karta basabilecek fotokabin;

- Engelli kişilerin kullanabileceği özelliklere sahip fotokabin veya bu işlemin yapılmasını sağlayabilecek ayrı bir seyyar cihaz;

- En az 3 dilde (Türkçe, Almanca, İngilizce ) ayrı dil seçeneği bulunan fotokabin;

- Fotoğraf ebadı kameraya olan uzaklıktan etkilenmeyen fotokabin.

Yukarıda kayıtlı teknik özellikleri taşıyan cihazların bilgileri teklifle birlikte sunulmalıdır.

İlgili kişi veya firmaların 02/11/ 2020 günü saat 15:00’te Başkonsolosluğumuzda (Adres: Heerstrasse 21, 14052 Berlin) gerçekleştirilecek ihalede teklifleriyle beraber aşağıdaki belgeleri de sunmaları gerekmektedir:

1-20.000,- (yirmibin) Avro’ya kadar teminat tutarına ilişkin belge (Bonitäts-, Finanzierungsnachweis)

2-İhaleye katılacak kişi/firmaların ticari sicil kayıtlarına ilişkin (Gewerbeschein, Handelsregisterauszug, IHK kaydı gibi) belge ve vergi mükellefi olarak kayıtlı olduklarını ve vergi borçlarının bulunmadığını gösteren yazı (Unbedenklichkeitsbescheinigung)

3-İhaleye katılacak firma temsilcilerinin ihaleye firmaları adına katılabileceklerini gösteren yetki belgesi (Vollmacht)

4-En az üç yıldır fotokabin/otomat işletmeciliği alanında faaliyet gösterdiğine dair belge.

Otomatları işletecek kişi/firma sözleşmenin imzalanmasından sonra üç aylık kira bedeli tutarında teminat ödemesi gerekmektedir. İşbu teminat sözleşme bitiminde herhangi bir borç sözkonusu olmadığı durumda ilgili firma ya da şahsa iade edilecektir.

Sözleşmenin imzalanma tarihinde ilk ayın kirası peşin olarak ödenecek olup, diğer aylara ait kiralar takip eden ayın onbeşinci iş gününe kadar ödenmek zorundadır.

İhale konusu makinelerin işletilmesinden elde edilecek gelir dolayısıyla Alman makamlarına ödenebilecek her türlü vergiler ihaleyi kazanan kişi/firma tarafından ödenecektir.

Belirlenecek olan otomat birim fiyatlarının rayiç birim fiyatlarının üzerinde olmaması gerekmektedir. Birim fiyatlar idareyle istişare edilerek belirlenecek ve idarenin onayı olmadan artırılamayacaktır.

Sözkonusu otomatların işletmesi için 02/11/2020 günü saat 15:00’te Başkonsolosluğumuzda yapılacak ihalede teklif vermek isteyen firma ve şahısların imzalı tekliflerini içeren ve firma kaşesiyle kapatılmış zarfı 02/11/2020 günü saat 15:00’teihale sırasında şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Teklifler, ilgili firma ve şahısların huzurunda değerlendirme komisyonunca aynı gün açılacaktır. Tekliflerin katılımcılar huzurunda açılmasını müteakip katılımcıların gözden geçirilmişnihai tekliflerini yazılı olarak vermelerine imkan sağlanacak ve nihai tekliflerin değerlendirilmesi sonrasında otomat işletmeye hak kazanan firma/şahıs Başkonsolosluğumuzca açıklanacaktır.

Saygıyla duyurulur.

Berlin Başkonsolosluğu


Atatürk

Pazartesi - Cuma

08:30 - 16:30

Başkonsolosluğumuz 1 Mart 2016 tarihinden itibaren randevu sistemine geçmiştir. Tüm konsolosluk işlemleri için https://www.konsolosluk.gov.tr web adresi üzerinden randevu alınması gerekmektedir. Vatandaş işlem saati acil durumlar hariç saat 16:00 itibariyle sona ermektedir.
20.02.2023 21.02.2023 Yerel Tatil /Karnaval
7.04.2023 10.04.2023 Yerel Tatil/ Paskalya
21.04.2023 Ramazan Bayramı 1. Günü
1.05.2023 İşçi Bayramı
18.05.2023 Yerel Tatil/ Hz. İsa'nin göğe yükselişi (Christi Himmelfahrt)
29.05.2023 Yerel Tatil/ Küçük Paskalya (Pfingstmontag)
8.06.2023 Yerel Tatil/ Yortu Bayramı (Fronleichnam)
28.06.2023 Kurban Bayramı 1.Gün
3.10.2023 AFC Milli Günü
1.11.2023 Azizler Yortusu
25.12.2023 1. Noel Günü
26.12.2023 2. Noel Günü